Välkommen till Ekonomibyrån Melin & Worge AB

Ekonomibyrån Melin & Worge AB är en redovisningsbyrå i Norrköping och Stockholm verksamt inom ekonomi- och redovisningsområdet. Redovisningsbyrån riktar sig främst emot företag i Norrköping och Linköping samt Stockholm med omnejd.

Vi har många års erfarenhet av redovisnings- och ekonomifrågor i både små och stora organisationer. De flesta företagare idag värdesätter och behöver en partner i redovisning och ekonomi. Vi samarbetar med professionella revisionsbolag och har ett väl upparbetat nätverk, så kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.

Er partner inom redovisning och ekonomitjänster

Våra tjänster innefattar ett brett utbud, allt från grundbokföring – löneredovisning – bokslut – analyser -deklarationer – årsredovisningar – bolagsbildning-nyckeltal till verksamhetsstyrning och organisationsstrukturer.

Vår affärsidé bygger på att bli er partner i redovisning och ekonomi. Vi vill bidra till att ert företag utvecklas, effektiviseras och får en lönsammare affär. Målet är att kunna ge er både råd och beslutsunderlag för framtiden.

start-om

start-tjanster

start-kontakt